Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedstawiamy Państwu przedmiotowe zasady oceniania  (PZO) stosowane w Gimnazjum w Sławęcinku. PZO zostały podzielone na klasę pierwszą, klasę drugą i klasę trzecią z przedmiotów obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019 . Każda z przedmiotowych zasad oceniania została zapisana w formacie PDF.

klasy pierwsze klasy drugie klasy trzecie
religia religia religia
j.polski  j.polski  j.polski
j.rosyjski  j.rosyjski  j.rosyjski
j.angielski  j.angielski  j.angielski
historia  historia  historia
wos  wos  wos
matematyka  matematyka  matematyka
fizyka  fizyka  fizyka
chemia  chemia  chemia
biologia biologia  biologia
geografia geografia geografia
wf  wf  wf
muzyka  muzyka  muzyka
plastyka   plastyka   plastyka 
zajęcia artystyczne   zajęcia artystyczne   zajęcia artystyczne 
zajęcia techniczne  zajęcia techniczne  zajęcia techniczne
 edb  edb  edb
informatyka informatyka informatyka