Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku

Jesteś tutaj: Start / NASZE STOWARZYSZENIE

NASZE STOWARZYSZENIE

 Przypominamy członkom o składce za rok 2018 (25zł)

Składka na rok 2017 - 25zł

Druk przelewu do pobrania (uzupełnić trzeba tylko nazwisko i rok)  TUTAJ

 ******

Dla wpłat indywidualnych podajemy numer konta:  Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
52 8149 0000 0000 1942 2000 0010
(w tytule proszę wpisać: opłata członkowska za rok ...)

****** 

Zachęcamy członków do uzupełninia składek !!!

Podstawowe informacje o stowarzyszeniu działającym przy naszej szkole.

 Celami Stowarzyszenia są:
a) działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły,
b) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,
c) tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów - organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych oraz sportowych,
d) wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania.

Misja Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika  w Sławęcinku. (z uwagi na reformę oświaty będziemy zmieniać na Szkołę Podstawową z Odziałami Integracyjnymi im.Mikołaja Kopernika w Sławęcinku)

Adres emailstowarzyszeniesdg(małpa)gmail.com

 

Projekty realizowane obecnie: 

 

Projekty w trakcie realizacji:

 

Baw się matematyką - dofinansowanie z Gminy Inowrocław 1000zł,  wartość projektu 2200zł

 

Smaki Kujaw  - dofinansowanie z Gminy Inowrocław 500zł,  wartość projektu 1700zł

 

Ceną była śmierć - dofinansowanie z Gminy Inowrocław 1000zł,  wartość projektu 2500zł

 

===========================================================================

Największe projekty z ostatnich lat:

 PROJEKT  NR 1 - Rajd Rowerowy szlakiem pomników przyrody w Gminie Inowrocław

CEL- pokazanie uczniom sposobu aktywnego spędzania czasu, wykształcenie nawyków zdrowego stylu życia, pokazanie ciekawych miejsc na terenie gminy, stworzenie nowej trasy rowerowej.
REZULTAT - dzieci nauczyły się łączyć aktywność fizyczną z walorami krajoznawczymi, wytyczyły i sprawdziły nową trasę rowerową, stworzyły album z opisem ciekawych miejsc wraz z mapą nowego szlaku rowerowego. Uczestniczyło 38 dzieci, całkowity koszt 2736zł, dofinansowanie z Gminy Inowrocław 1500 zł w ramach realizacji zadania publicznego

     

 

PROJEKT NR 2  - "Na ludowo"
CEL- poznanie historii stolicy Kujaw, pielęgnowanie tradycji kujawskich, poznanie twórczości piewcy Kujaw Jana Kasprowicza, rozwijanie zainteresowań kulturalnych młodzieży i inicjatyw artystycznych
REZULTAT - młodzież chętnie uczestniczyła w poznaniu historii, tradycji kujawskich, potraw i zwyczajów. W roku kasprowiczowskim poznała twórczość tego poety. Realizowała się również plastycznie i literacko, poprzez kontakt z ASP poznała nowe techniki plastyczne, uczyła się świadomego uczestnictwa w sztuce, kulturze. Chętnie dzielili się swoją twórczością, uczestniczyło 35 uczniów.

 

 PROJEKT NR 3 - "Nasza ławka"
CEL - projekt zakładał wykonanie projektów malowania ławek przez poszczególne klasy, a także z pomocą wolontariuszy pomalowanie według swoich pomysłów.

REZULTAT - Dzięki projektowi i dofinansowaniu przez Gminę Inowrocław – dotacja w wys. 900zł, dzieci nie miały ograniczeń materiałowych w tworzeniu i realizacji swoich projektów. Fantazja uczestników projektu była nieograniczona. Efekt pracy zespołowej uzyskany na podbudowie zdobytej wiedzy został zrealizowany, oceniony i nagrodzony. Uczniowie uwierzyli, że mogą kreować swoje otoczenie, że dorośli doceniają ich pomysły i pozwalają je realizować.