Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku

Jesteś tutaj: Start / BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

B i b l i o t e k a     s z k o l n a

jest prowadzona przez Panią  Agnieszkę  Oreszczenko. 

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń (...) które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne partymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka."
-Jan Paweł II-
 

 

Nauczycielu, Uczniu!
Nie masz miejsca w swojej biblioteczce?
Przeczytałeś książkę i nie wiesz, co z nią zrobić?
Przynieś zbędne książki do biblioteki szkolnej,
inni chętnie je przeczytają!
 

 

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

 12.10- 13.45 

  14.10-15.40

poniedziałek

  12.10-13.35

  14.35-15.40                    

wtorek 

   12.10-15.40

środa

  12.10-13.45 

  14.25-15.40

czwartek

 12.10-13.45

 14.10-15.40

 

 

piątek

Przy Bibliotece Szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika działa Klub Miłośników Książki.
Klub promuje książkę, bibliotekę i czytelnictwo. W wyniku realizacji zadań członkowie klubu zdobywają nowe wiadomości i umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania.

Spotkania odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w bibliotece. Planowane są różne formy i metody pracy.

Cele pracy klubu:

 • wszechstronne rozwijanie zdolności ucznia / pisarskich, plastycznych, recytatorskich/,
 • poszerzanie  wiedzy o bibliotece, czytaniu, Internecie, otaczającym nas świecie,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 • uczenie współpracy w grupie,
 • racjonalne wykorzystanie wolnego czasu,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności.

Ponadto uczniowie należący do Klubu Miłośników Książki są najblizszymi pomocnikami bibliotekarza. Biorą czynny udział w:

 • pracach porządkowych w pomieszczeniu biblioteki i dbają o jej wystrój,
 • pracach konserwacyjnych księgozbioru,
 • aktualizacji kartoteki wypożyczeń,
 • promowaniu różnych form inspiracji czytelnictwa,
 • organizacji imprez przygotowywanych przez bibliotekę.

 

 

Klub Miłośników Książki

 

Przewodnicząca - Zuzanna Gajewska kl. II b

Zastępca - Wiktoria Woźniak kl. III b

 

Pozostali członkowie:

 

 

Michalina Ciemna kl. II b
Beata Krąż kl. II b
Klaudia Królak kl. II b
Oliwia Muzyka kl.
Zuzanna Derkowska kl. III c
Julita Bernacka  kl. III c

 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu zawsze w pierwszą środę miesiąca.