Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku

Logopeda

"Rozumiem furię w twoich słowach,

ale nie rozumiem słów"

(Wiliam Szekspir)

Logopeda K.Stachowiak

 

Terapię mowy

w ramach zajęć logopedycznych

prowadzi mgr Katarzyna Stachowiak

Zakres zadań logopedy w szkole:

 

- rozpoznawanie wad wymowy, zaburzeń wynikających z zaniedbań środowiska,

- kierowanie uczniów na dodatkowe specjalistyczne badania,

- udzielanie rodzicom porad, w jaki sposób mają pracować z dzieckiem, by wyeliminować lub

zmniejszyć wadę wymowy,
- kształtowanie starannej, poprawnej wymowy,
- pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, czytaniem i pisaniem,

- prowadzenie ćwiczeń wspomagających artykulację:

· ćwiczenia usprawniające narządy mowy,

· ćwiczenia oddechowe,

· ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek,

· ćwiczenia słuchu fonematycznego,

· ćwiczenia obejmujące głoski trudne,

· gimnastyka usprawniająca narządy artykulacyjne,

· ćwiczenia relaksacyjne dla osób jąkających się,

- diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących.